Thay đổi gần đây

Theo dõi các thay đổi gần đây nhất của wiki tại trang này.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua
Ẩn thành viên có tài khoản | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 09:14 ngày 15 tháng 7 năm 2024 trở về sau
 
Danh sách chữ viết tắt:
M
Sửa đổi này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 13 tháng 7 năm 2024

     11:13  Mài khácsử 0 Admin thảo luận đóng góp

ngày 12 tháng 7 năm 2024

     22:54  Cáng‎‎ 3 thay đổi lịch sử +317 [Admin‎ (3×)]
     
22:54 (hiện | trước) 0 Admin thảo luận đóng góp
     
22:53 (hiện | trước) +36 Admin thảo luận đóng góp
     
22:53 (hiện | trước) +281 Admin thảo luận đóng góp
     22:39  Đểu cáng‎‎ 2 thay đổi lịch sử −12 [Admin‎ (2×)]
     
22:39 (hiện | trước) +6 Admin thảo luận đóng góp
     
14:03 (hiện | trước) −18 Admin thảo luận đóng góp
     14:07 Nhật trình xóa Admin thảo luận đóng góp đã xóa trang “Đểu” ‎(nội dung cũ: “#redirect đểu cáng”; người viết duy nhất: “[[Special:Contributions/imported>Admin|imported>Admin]]” ([[User talk:imported>Admin|thảo luận]]))

ngày 11 tháng 7 năm 2024

     17:55  Sống‎‎ 2 thay đổi lịch sử +859 [Admin‎ (2×)]
     
17:55 (hiện | trước) 0 Admin thảo luận đóng góp
     
17:53 (hiện | trước) +859 Admin thảo luận đóng góp

ngày 10 tháng 7 năm 2024

     14:56  Trộm‎‎ 2 thay đổi lịch sử +488 [Admin‎ (2×)]
     
14:56 (hiện | trước) +62 Admin thảo luận đóng góp
     
14:55 (hiện | trước) +426 Admin thảo luận đóng góp
     11:22  Bản mẫu:W khácsử +242 Admin thảo luận đóng góp
     01:23  Trời khácsử +337 Admin thảo luận đóng góp

ngày 9 tháng 7 năm 2024

     14:08  Nong khácsử −1 Admin thảo luận đóng góp

ngày 8 tháng 7 năm 2024

     12:20  Thưa khácsử 0 Admin thảo luận đóng góp
     11:59  Đỗ‎‎ 3 thay đổi lịch sử +391 [Admin‎ (3×)]
     
11:59 (hiện | trước) +10 Admin thảo luận đóng góp
     
11:59 (hiện | trước) +143 Admin thảo luận đóng góp
     
11:57 (hiện | trước) +238 Admin thảo luận đóng góp