Hỗ trợ chi phí

Từ Từ nguyên Tiếng Việt

Từ nguyên tiếng Việt là một dự án cá nhân, do đó toàn bộ chi phí duy trì đều do một mình tác giả thanh toán. Mọi sự đóng góp về chi phí đều rất được hoan nghênh.

Hỗ trợ bằng chuyển khoản

UQpMFKg.jpg Số tài khoản: 1016798430
Tên chủ tài khoản: Nguyễn Đình Duy
Ngân hàng Vietcombank
Phòng giao dịch Kỳ Đồng

Hỗ trợ bằng ví điện tử

Momo

cbtZ9cm.jpg Tên chủ tài khoản: Nguyễn Đình Duy

ZaloPay

gCmylKz.jpg Tên chủ tài khoản: Nguyễn Đình Duy

Hỗ trợ bằng ngoại tệ

Paypal

pplogo384.pngPaypal.me/DuyNguyen1504

Tiền mã hóa

LR3WY9r.jpg Địa chỉ: 0x3411F76BAfCCE3A518801A64b49d6f1eBbBF3B11